Zdobądź z nami nowych przyjaciół
parkrownica.pl to miejsce, w którym znajdziesz firmy podobne Twojej!

Ziobrowski Tax & Law


Rozwiązanie spółki komandytowej krok po kroku


Każda spółka prawa handlowego działa na nieco innych zasadach. Mowa tutaj w szczególności o procedurze założenia i zamknięcia podmiotu oraz rozliczania uzyskiwanych przychodów w kraju i za granicą. Przedsiębiorcy prowadzący spółki zazwyczaj decydują się na stałą współpracę z doświadczonym adwokatem, który służy radą na każdym etapie działalności. Tego rodzaju wsparcie jest szczególnie ważne podczas likwidacji spółki komandytowej, ponieważ cały proces jest dosyć skomplikowany i czasochłonny. Najkrótszy czas, w jakim można zamknąć spółkę to około 6 miesięcy, a zazwyczaj wspólnicy czekają na likwidację podmiotu znacznie dłużej.

Jak przebiega rozwiązanie spółki komandytowej?

Coraz więcej wspólników decyduje się na zamknięcie tego rodzaju spółki ze względu na niekorzystne zmiany podatkowe. Kancelaria Ziobrowski TAX&LAW udziela porad prawnych klientom, którzy chcą zmienić formę prowadzonej działalności z równoczesnym zamknięciem spółki komandytowej. W tym przypadku wspólnicy są zobowiązani do podjęcia decyzji czy chcą rozwiązać spółkę z likwidacją (krótsza i prostsza metoda) czy też bez wszczynania postępowania likwidacyjnego. Adwokaci zapewniają kompleksową pomoc wraz z doradztwem i przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów. 

Rozwiązanie spółki bez postępowania likwidacyjnego

Tego rodzaju procedura może nastąpić jedynie w dwóch następujących przypadkach:

  • poprzez podzielenie całego majątku spółki w naturze,
  • przekazanie spółki jednemu ze wspólników wraz z koniecznością rozliczenia majątku pomiędzy pozostałych członków zarządu.

W większości sytuacji umowa pomiędzy wspólnikami może zostać spisana w zwykłej formie, chyba że przeniesienie dotyczy nieruchomości czy prawa wieczystego - wtedy oczywiście konieczne jest udanie się do notariusza.

Zamknięcie spółki komandytowej z likwidacją

Jest to druga z form rozwiązania spółki komandytowej, podczas której konieczne jest wskazanie tzw. likwidatora. Funkcję może stanowić jeden ze wspólników lub też zatrudniony adwokat będący przedstawicielem warszawskiej kancelarii prawnej. Właściciele podmiotu spisują uchwałę (w formie zwykłej lub notarialnej) oraz zgłaszają procedurę likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Kolejny etap likwidacji prowadzonego podmiotu to spłata wszelkich zobowiązań ciążących na spółce oraz upłynnienie posiadanego majątku.

Wystaw opinię firmie

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)


WWW: https://jztl.pl/
Dodano: 2021-10-28
Telefon: 601813339
Miejscowość: Warszawa
Adres: Plac Grzybowski 10
Kod pocztowy: 00-104

Źródła:
https://jztl.pl/likwidacja-spolki-komandytowej/


Podobne Firmy

BISTROKEN
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 48, 02797 Warszawa
Abiasz Warszawa - Zakład pogrzebowy
ul. Górczewska 6, 01181 Warszawa
XBS Logistics S.A.
ul. Pass 20, 05870 Błonie
Rozgłoś swoją obecność w sieci
Wyszukuj najlepszych usługodawców
Notuj wzrosty w wynikach sprzedaży